ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 น. นายศุภชัย ภู่งาม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และนางวิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรี เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล