พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม

          วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี  ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย นมอัดเม็ดและ
นมกล่องจิตรลดา มะม่วงอบแห้งและน้ำผลไม้ดอยคำ ไปมอบแก่นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครู
โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรณีเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
          ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม

News and ActivitiesOther