พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย พระราชสาส์นตราตั้ง สมณสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

          วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 18.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย พระราชสาส์นตราตั้ง
สมณสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง  ตามลำดับดังนี้
          – นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี (Mr. Obaid Saeed Obaid Bintaresh Aldhaheri)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

          – นายฟีโวส กีออร์กีโอส อังเกเลโตส (Mr. Foivos Georgios Angeletos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย

เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

          – นายอีร์ฟัน ชากีร์ โอกลู ดาวูดอฟ (Mr. Irfan Shakir Oglu Davudov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย

เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

          – อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายสมณสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย

เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

          – นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ (Mr. Pedro Pablo San Jorge Rodríguez) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย

- นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ (Mr. Pedro Pablo San Jorge Rodríguez) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย
- นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ (Mr. Pedro Pablo San Jorge Rodríguez) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย

          – นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

- นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
- นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย - นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

News and ActivitiesOther