ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566

       วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สรุปแผนงานและงบประมาณ) ณ ห้องประชุมแควใหญ่
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 – วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิด
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more