ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโค นก และพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
เข้าพบ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)”ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมและติดตาม
การปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 14.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางถึงพื้นที่กิจกรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกป่านำร่องโครงการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เชิญแจกันดอกไม้ของคณะองคมนตรี ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ บริเวณโถงหน้าห้องที่ประทับ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย