ตอนที่ 1 คลองเปรมประชากร จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

Play Video about คลองเปรมประชากร จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

News and ActivitiesOther