โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอนที่ 2

Play Video about โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 2