ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ตอนที่ ๑ พระราชทานกำเนิด

ตอนที่ ๑ พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

     มูลนิธิราชประชานุคราะห์ฯ ซึ่งมาจากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุโชนร้อน แฮเรียต เมื่อปี ๒๕๐๕ นับเป็นความสูญเสีย และเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ต่อมาปี ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ขึ้น เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษา และในปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ไว้ในพระบรมราชปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภก ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Play Video about ภาพยนตร์สารคดี 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด

News and ActivitiesOther