ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัส ที่ 7 – วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566

       วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแพร่
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้น ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
และโรงเรียนเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดนราธิวาส
       1. เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบูเกะตา อำเภอแว้ง

       2. เวลา 10.15 น. ณ โรงเรียนบ้านยะหอ อำเภอแว้ง

       3. เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก

       4. เวลา 14.40 น. ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา อำเภอสุไหงโก-ลก

       วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬา ผู้แทนสมาคม และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครั้งที่ 19 นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน และติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

       วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
และโรงเรียนเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
       1. เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ

       2. เวลา 09.45 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาอาชีพอำเภอระแงะ

       วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 20.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 49 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

       วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
ไปรับ นายทองลุน สีสุลิด (Mr. Thongloun SISOULITH) ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางแวะประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปและกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

       วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง – น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบประธานองคมนตรี
เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี นำแจกันดอกไม้ของคณะองคมนตรีไปเยี่ยม นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี
ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther