ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 – วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

       วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 1 (บ้านสาละวะ- บ้านไล่โว่) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
       เวลา 09.45 น. องคมนตรี รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง

       เวลา 12.35 น. องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยม โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง

       เวลา 13.45 น. องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยม โครงการขุด ลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง

       วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2566 ณ พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

       วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.49 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Royal Project Tea house & Coffee ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 13.00 น. เป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดทิศทางงานหัตถกรรมโครงการหลวง ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อทให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

       วันอังคารที่ 26 กันยายน เวลา 14.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันอังคาร ที่ 26  กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่  ป่าเต็ง – ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ – กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

        วันพุธที่ 27 กันยายน เวลา 17.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปติดตาม
การดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหยุบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมหารือกรรมการ ฯ ร่วมกับตัวแทนจากมูลนิธิภาคเอกชน ในการร่วมจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษาของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther