สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

News and ActivitiesOther