ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 – วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
       เวลา 10.30 น. เดินทางถึงโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รับฟังบรรยายสรุปโครงการ ฯ และเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการ ฯ
       เวลา 14.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

       วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ ยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
       เวลา 09.20 น. เดินทางถึงฐานปฏิบัติการเอกราช ร้อย ตชด. 315 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงพระราชทานให้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 33 ถุง
และทหารจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ จำนวน 11 ถุง

       เวลา 10.10 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 90 ถุง ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 160 ถุง มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 40 ตัว พบปะราษฎร รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ ฯ

       วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
       เวลา 15.00 น.  เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ
และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ

       วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
       เวลา 10.00 น. เดินทางถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ และพบปะราษฎรผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ฯ

       วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และโล่ที่ระลึก การจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 และ 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2559-2565 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ถวายฎีกา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
       1. เวลา 07.40  น. ณ กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100  ชุด

       2.  เวลา 08.40 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด

       3. เวลา 09.40 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 50 ชุด

       4. เวลา 10.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 ชุด

       5. เวลา 11.30 น. ประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ณ ห้องประค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       6. เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เยี่ยมผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย
       7. เวลา 15.15 น. เยี่ยมเยียนผู้ฎีกา ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

       วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2559-2565 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
       เวลา 09.30 น. องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุป “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

       เวลา 10.30 น. องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ/ ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น/ ขับเคลื่อนคณะแต่ละคณะ
       เวลา 11.30 น. องคมนตรีรับฟังบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Solf Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

 

       เวลา 13.30 น.องคมนตรี พบผู้แทนนักศึกษา ณ ห้องสโมสรนักศึกษา

       เวลา 15.00 น. องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตร
สวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

News and ActivitiesOther