สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     TUESDAY, DECEMBER 5, 2023 THERE WILL BE A ROYAL BIRTHDAY COMMEMORATION CEREMONY FOR THE LATE KING BHUMIBOL ADULYADEJ THE GREAT THE BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD WOULD LIKE TO ANNOUNCE THE VISITING OF THE GRAND PALACE AND THE EMERALD BUDDHA TEMPLE AS FOLLOWS:
     – THE GRAND PALACE WILL BE CLOSED ALL DAY
     – THE EMERALD BUDDHA TEMPLE AND THE ROYAL PANTHEON WILL BE OPEN FROM 8 a.m. UNTIL 5 p.m.
     (ENTER AND EXIT THE TEMPLE THROUGH SAWASDISOPA GATE, OPPOSITE THE MINISTRY OF DEFENCE)
     PLEASE DRESS APPROPRIATELY FOR ENTERING THE ROYAL PANTHEON NO JEANS ARE ALLOWED AND LADIES MUST WEAR A DRESS OR SKIRT


News and ActivitiesOther