พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

               วันที่  7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
               ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร
นางสมบัติ คำแพง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่
กรงนก ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 46 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 490,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง

News and ActivitiesOther