พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 16.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทิน  คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ
ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
          ในโอกาสนี้ พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายทหารชั้นนายพล เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

News and ActivitiesOther