สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ มีพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

     SATURDAY, APRIL 6, 2024 THERE WILL BE A ROYAL CEREMONY ON CHAKRI DAY

      – THE GRAND PALACE WILL BE OPEN FROM 8 a.m. UNTIL NOON
      – THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA WILL BE CLOSED ALL DAY BUT
      – THE ROYAL PANTHEON WILL BE OPEN FROM 8 a.m. UNTIL NOON

     PLEASE DRESS APPROPRIATELY, FOR ENTERING THE ROYAL PANTHEON NO JEANS ARE ALLOWED AND LADIES MUST WEAR A DRESS OR SKIRT


News and ActivitiesOther