พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕