พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์