พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ