พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒