พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔