พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓