พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓