พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชของสาธาณรัฐบุรุนดีซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔