พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔