พระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒