พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒