พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ
ของสาธารณรัฐตุรกี  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒