พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ ของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒