พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒