พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังนายโกตาเบยา ราชปักษา (Mr. Gotabaya Rajapaksa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังนายโกตาเบยา ราชปักษา (Mr. Gotabaya Rajapaksa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒