พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย