พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561