พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี วันที่ 29 ตุลาคม 2561