พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่ ๒

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา (Mr. Matamela Cyril Ramaphosa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่ ๒