พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomort Tokayev) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒