พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Čaputová) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒