พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเลาเรนติโน กอร์ติโซ โกเฮน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาคนใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเลาเรนติโน กอร์ติโซ โกเฮน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาคนใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒