พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกีตานัส นูเซดา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒