พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอกิลส์ เลวิตส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอกิลส์ เลวิตส์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒