พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด (His Majesty Sultan Haitham bin Tariq Al-Said) ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓