พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายซอรัน มีลาโนวิช (Mr. Zoran Milanović) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓