พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโฟร์ นาซิงเบ (Mr. Faure Gnassingbé) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธาราณรัฐโตโกสมัยที่ ๔ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓