พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอันด์เช ดูดา (Mr. Andrzej Duda) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓