พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓