พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเวเวล จอห์น ชาลส์ รัมคาลาวัน (Mr. Wavel John Charles Ramkalawan) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓