พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู (Mrs. Vjosa Osmani-Sadriu) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔