พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน (The Right Honourable Mary J. May Simon) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔