พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา กรณีเกิดเหตุการณ์ กราดยิงประชาชนในหลายเมืองทางตอนเหนือของรัฐโนวาสโกเชีย แคนาดา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓