พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและคลื่นสึนามิขนาดเล็กที่เมืองอิซมีร์ สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓